Waardeoptimalisatie

ESCON houdt zich al 15 jaar bezig met het optimaliseren van de waarde van ondernemingen, zij het in het kader van hestructureringsvraagstukken, zij het in het kader van het verkoopklaar maken en verkopen van ondernemingen. Daarnaast bestaat er ook bij ondernemingen in het MKB steeds meer aandacht om op structurele basis, als management tool, te sturen op ondernemingswaarde. Wat het motief ook is, wij helpen u graag.

MANAGEN VAN ONDERNEMINGSWAARDE

Waarde- en waarderingsvraagstukken komen veelal nog exclusief aan de orde bij verkoop of overdracht van een onderneming. Wat ons betreft een gemiste kans. Met het op een gestructureerde wijze inzichtelijk maken en managen van de economische waarde van uw onderneming creeërt u zowel op korte als op lange termijn waarde. Het dwingt u om de relatie tussen de strategische positionering van uw onderneming ( "de dingen die u doet") en de wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd ("hoe u de dingen doet") enerzijds en de ecomomische waarde van uw onderneming op gestructureerde wijze in beeld te brengen.

Waardemanagement start met de bepaling van de economische waarde van uw onderneming in de uitgangssituatie. Belangrijker nog dan de bepaalde waarde is het met de analyse verkregen inzicht in waardebepalende factoren, de zogenaamde waardedrijvers. Het managen en vergroten van de waarde van uw onderneming richt zich op het managen van de waardedrijvers en onderliggen processen en activiteiten.

Waardemanagement neemt een belangrijke plaats in binnen veel van onze werkzaamheden. Zo vormt het een standaard onderdeel van onze aanpak bij de verkoop van ondernemingen. Het tijdig (bijv. 2 jaar) in beeld brengen van de waarde en onderliggende waardedrijvers biedt de mogelijkheid om de waarde van de onderneming te optimaliseren voorafgaande aan de verkoop. Met als resultaat een aantoonbare hogere opbrengst!

Maar ook in situaties waarin u niet overweegt uw onderneming te verkopen kan waardemanagement u op gestructureerde wijze ondersteunen bij het inzichtelijk maken en vergroten van de waarde van uw onderneming.