Non Executive Management

ESCON heeft meer dan 15 jaar ervaring met het ondersteunen van het management en DGA’s van middelgrote en grote (familie)bedrijven.

NON-EXECUTIVE-MANAGEMENT

De non-executive-director houdt de DGA en/of directie scherp door vanuit een buitenstaandersperspectief op een proactieve, constructieve, reflecterende, kritische, onafhankelijke en onpartijdige wijze samen met de ondernemingsleiding op structurele en gestructureerde basis de ontwikkeling van strategie, prestaties en risico’s te managen. Zowel procesmatig als inhoudelijk en steeds met als doel het managen en vergroten van de economische waarde van de onderneming. Daarnaast vervult de non-executive-director de rol van klankbord en raadgever voor de DGA en/of het directieteam bij de analyse en aanpak van managementvraagstukken.

De non-executive-director maakt op structurele basis deel uit van het directieteam maar heeft geen uitvoerende taken. De rol van non-executive-bestuurder kan het best vergeleken worden met een proactieve commissarisrol met een strategische toekomstgerichte focus. Bij grote, beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen is de non-executive-director in opkomst sinds de wetgever recentelijk deze toezichtstructuur mogelijk heeft gemaakt. Maar ook in het MKB kan de non-executive-director belangrijke meerwaarde bieden. ESCON vervult al meer dan 10 jaar non-executive-director-rollen bij middelgrote en grote (familie-)ondernemingen.