Verkopen Onderneming

Overweegt u om uw onderneming te verkopen? Dan gaan we graag met u aan tafel om op vrijblijvende basis met u van gedachten te wisselen over uw specifieke situatie. 

FOCUS OF VOORBEREIDING

Door de verkoop van uw onderneming tijdig en grondig voor te bereiden kunt u de opbrengst belangrijk vergroten. Ten eerste door optimalisatie van waarderingsparameters en onderliggende processen, ten tweede  door het tijdig identificeren en managen van (proces-)risico's. Onze visie op het belang van de pre-transactie-fase wordt in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

 

INTEGRALE AANPAK

Wij werken vanuit een integrale aanpak. Het verkoopproces verdelen wij in daarbij drie stappen.Daarbij zorgen wij steeds voor een strakke inhoudelijke en procesmatige regie. Overigens met oog voor de belangrijke details én de menselijke aspecten en emoties die veelal met een verkoop verbonden zijn.  

 

Aandachtspunten

- Start indien de situatie dat toelaat een paar jaar voor het geplande verkoopmoment met de voorbereidingen.

- Tijdig inzicht in de waardebepalende factoren van uw onderneming biedt de mogelijkheid om deze ruim voor de verkoop te optimaliseren en daarmee de waarde van de onderneming op transactiedatum te vergroten.

- Identificeer inhoudelijke en procesriscico's tijdig en neutraliseer deze waar mogelijk voor de start van de transactiefase.

- Stel een doordachte verkoopstrategie vast, met bijbehorende procesplanning.

- Reguleer de interactie met potentiële kopers met een goede procesletter. 

- Probeer zoveel mogelijk tegelijk overeenstemming te bereiken over prijs en andere condities.

- Besteed in elke fase aandacht aan de details want: "The devil is in the details".

RESULTAAT

Wij werken steeds met duidelijke, overzichteliijke afspraken en planningen. Wederzijds vertrouwen en een persoonlijke click vinden wij belangrijk. Dat leidt ook tot het beste resultaat. Professionaliteit, onafhankelijkhied en ingriteit zijn voor ons belangrijke waarden. Uw belang staat steeds voorop.